Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Why do we dream
And don't forget what they say...

"Be careful what you wear to bed at night, you never know who you'll meet in your dreams"

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009


Τα όνειρα του ύπνου και η ερμηνεία τους

αλλά και του ξύπνιου έχουν θέση εδώ!

και μπορούμε να τα συζητάμε και να προσπαθούμε να δώσουμε τις ερμηνείες

με σοβαρότητα ή χιούμορ ανάλογα τι ταιριάζει περισσότερο στο θεατρικό έργο που παίχτηκε στον ύπνο μας χωρίς σενάριο κι εμείς ήμασταν οι πρωταγωνιστές !